Instalacje na stacjach paliw

Wykonujemy modernizacje instalacji elektrycznej przystosowując ją do wymogów i standardów takich koncernów jak ORLEN i LOTOS.

Modernizujemy stacje paliw w/g indywidualnych projektów zachowując dbałość o standardy wypracowe przez wiodące firmy paliwowe.

Dla prawidłowego działania stacji paliw stosujemy:

 • Montaż i serwis systemów pomiarowych mierzących ilości paliwa w zbiornikach.
  • doświadczenie z urządzeniami SITE SENTINELL i VEEDER ROTH

 

 • Montaż i serwis urządzeń monitorujących szczelności zbiorników i rurociągów
  • doświadczenie z urządzeniami GOK, AFFRISO, SGB

 

 • Montaż i serwis detektorów wycieku LPG
  • przebyte szkolenie kwalifikacyjne GAZEX.

 

 • Pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznej
  • pomiary oświetlenia
  • pomiary rezystancji uziemień
  • pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów
  • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • pomiary rezystacji węży nalewczych. 

 

Stacja paliw